Google Photos Backup 1.1.4.11

Google Photos Backup 1.1.4.11

Google, Inc. – 2,5MB – Shareware –
Google hình ảnh sao lưu cho phép bạn tải lên hình ảnh từ máy tính của bạn vào ổ Google của bạn. Khi bạn thiết lập chương trình này lần đầu tiên, bạn có thể chọn để tải lên hình ảnh và video từ điện thoại, máy ảnh hoặc lưu trữ thẻ. Sau đó, mỗi khi bạn kết nối điện thoại, máy ảnh đó, hoặc lưu trữ thẻ vào máy tính của bạn, hình ảnh và video trên nó sẽ sao lưu tự động.

Tổng quan

Google Photos Backup là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Google, Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 5.278 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Google Photos Backup là 1.1.4.11 , phát hành vào ngày 04/06/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 02/06/2015. Phiên bản phổ biến nhất là 1.1.3.6 , được sử dụng bởi 74 % trong tất cả các cài đặt.

Google Photos Backup đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 2,5MB.

Google Photos Backup Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Google Photos Backup!

Cài đặt

người sử dụng 5.278 UpdateStar có Google Photos Backup cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản